Предмет на дейност

"Нева-Метал"ООД е регистрирано от инж. Георги Димитров и Добрин Обрешков на 09.10.1995 година по фирмено дело №1075.

Основната дейност на дружеството е строителство на всякакъв вид обекти чрез възлагане и предприемаческа дейност, производство на строителни изделия, търговия с метали, заготовка и монтаж на арматурни и метални изделия, вътрешна и външна търговия, производство на стоки и вещи с цел продажба, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, износ и внос – бартерни и реекспортни сделки по предмета на дейност.